wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez sklep internetowy Twoja-Apteczka, prowadzony pod adresem ...


Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez sklep internetowy Twoja-Apteczka, prowadzony pod adresem www.twoja-apteczka.pl

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez sklep internetowy Twoja-Apteczka, prowadzony pod adresem www.twoja-apteczka.pl (dalej zwanym witryną) przez Twoja-Apteczka Karolina Kasowska z siedzibą w Poznaniu ul. Jugosłowiańska 71, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Celem Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych jest:
1)Wprowadzenie systemu ochrony danych osobowych poprzez ich zabezpieczenie adekwatnie do ryzyka i zidentyfikowanych zagrożeń,
2)Dostosowanie do wymagań przepisów prawa i wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3)Wskazanie zasad i reguł postępowania, aby Administrator danych mógł właściwie wykonywać zadania w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1. Imię i nazwisko
2. Adres zameldowania na pobyt stały
3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
4. Adres poczty elektronicznej
5. Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@twoja-apteczka.pl
http://www.twoja-apteczka.pl/account.php

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. loginów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę sklepu. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają otrzymanie informacji takich jak np. IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został umieszczony, numer url strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera) , podany przez Państwa e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Twoja-Apteczka. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Więcej na temat obowiązków Administratora w Regulaminie naszego sklepu.

Udostępnianie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:
Firmy kurierskie oraz inni kontrahenci naszego sklepu, których usługi są niezbędne do prawidłowego dostarczenia Państwu naszego produktu.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelki niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwa zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących prawa?

5.1. Osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Firmy są zobowiązane do ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane są przetwarzane.
5.2.Podmioty, których dane osobowe są przetwarzane i przekazywane do przetwarzania na mocy niniejszego dokumentu posiadają następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo do bycia informowanym,
 3. prawo do poprawiania danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu,
5.3.Zasady realizacji powyższych praw zostały opisane w Zasadach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane.
5.4.Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych.
5.5.Zastosowane zabezpieczenia mają służyć utrzymaniu bezpieczeństwa danych osobowych w Firmie i zapewnieniu danym osobowym następujących cech:
 1. dostępności informacji – rozumianej jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne,
 2. poufności danych – rozumianej jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom,
 3. integralności danych – rozumianej jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
 4. rozliczalności danych – rozumianej jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie,
 5. integralności systemu – rozumianej jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej,
 6. zarządzania ryzykiem – rozumianego jako proces kontrolowania, identyfikowania, i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.
5.6.Dane osobowe przetwarzane przez Firmę muszą być:
a)zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
b)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
c)chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
d)nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
e)ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
f)przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
g)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
h)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
i)przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Wszelki pytania dotyczące prywatności proszę kierować na adres: sklep@twoja-apteczka.pl

Wszystkie dane służą wyłącznie obsłudze sprzedaży produktów np. apteczka pierwszej pomocy

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu